Podstawowe ryzyka związane z sygnalistami. Jak prawidłowo się przed nimi zabezpieczyć?



WTOREK 01/03/2022 godzina 11:00

Zapisz się

Partnerzy wydarzenia:

O webinarze

O czym będziemy mówić?

Podczas webinaru omówione zostaną ryzyka, które mogą zaktualizować się na etapie wdrażania wewnętrznego systemu do zgłaszania nieprawidłowości, jak i ryzka na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z dokonanym przez sygnalistę zgłoszeniem. Poruszony zostanie także temat zarządzania tymi ryzykami.


Podstawowym założeniem jest zwiększenie świadomości prawnej uczestników szkolenia na temat instytucji sygnalisty i nowych obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zapisz się
  • uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat instytucji sygnalistów
  • zdiagnozowanie jakie działania są konieczne do podjęcia w firmie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:


  • Managerów działów HR
  • Compliance oficerów
  • wszystkie osoby, którym powierzone będzie w organizacji wprowadzenie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających.

Podczas webinaru zaprezentujemy także narzędzie do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów ze szczególnym naciskiem na dwustronną komunikację firma-sygnalista i automatyzację korespondencji.

Zapisz się

Prelegenci

Marzena Rosler-Borakiewicz


Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeniom społecznym) oraz prawa cywilnego.


Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych (przygotowywanie dokumentacji, udzielanie porad prawnych w zakresie kryteriów doboru pracowników do zwolnień, procedur związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, przygotowywanie regulaminu zwolnień grupowych oraz dokumentacji do powiatowego urzędu pracy, zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy), zakazie konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę, a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.


Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes.


Sporządza opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dot. czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy (zwolnień indywidualnych, zwolnień w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), pracy w godzinach nadliczbowych, danych osobowych w prawie pracy.


Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.


Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).


radca prawny | partner i dyrektor HR Kancelarii Filipiak Babicz Legal


Katarzyna Abramowicz


Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet).Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity w Polsce, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczyni SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.

Radca prawny, CEO Specfile.pl, CEO Sygnanet.pl


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?

01

Praktyczna i potrzebna wiedza dla osób, które wdrażają nowe procedury – tych informacji nie znajdziesz ani w Dyrektywie, ani w projekcie ustawy.

02

Niepowtarzalna okazja do zadania pytań doświadczonym praktykom z branży prawnej, RODO i compliance na wszystkie pytania dotyczące sygnalistów.

03

Krótka prezentacja systemu dla sygnalistów, która ma na celu pomóc rozeznać się na rynku i podjąć decyzję, jakie narzędzie do zgłaszania nadużyć wybrać dla swojej firmy.

Zapisz się

Cykl spotkań dla osób zajmujących się tematyką sygnalistów w firmach i urzędach.

  • Sygnaliści a wymagania wynikające z RODO
  • Szkolenie pracowników a efektywne wykorzystanie zgłoszeń z pożytkiem dla firmy.
  • Odebrałem zgłoszenie od sygnalisty. Co dalej?
  • Szczególne rodzaje zgłoszeń. Niebezpieczeństwo dla organizacji?

I INNE. Informacje o kolejnych webinarach znajdziesz w naszych mediach społecznościowych.

Zapisz się na webinar

Podstawowe ryzyka związane z sygnalistami. Jak prawidłowo się przed nimi zabezpieczyć?

01/03/2022 godzina 11:00

Bezpłatny webinar

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - SpecFile Project Sp. z o.o.

Regulamin