POMOC PRAWNA

OD WYSPECJALIZOWANYCH KANCELARII
I ZESPOŁÓW MULTIDYSCYPLINARNYCH

Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur, audyty, szkolenia, ochrona prawna firm, ochrona prawna sygnalistów, postępowanie wyjaśniające po zgłoszeniu naruszenia.

SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH PARTNERÓW

Audyty

Compliance

RODO

Przygotowanie dokumentacji, regulaminów, procedur

Nadzór nad wdrożeniem procedury zgłoszeniowej

Szkolenia dla pracowników, managerów i zarządu

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Prowadzenie lub wsparcie w prowadzeniu wewnętrznych działań wyjaśniających

Przygotowanie zawiadomień do organów ścigania

Wsparcie przedprocesowe i procesowe

AML

Ochrona sygnalisty

E-mail: kontakt@specfile.pl

Tel: +48 501 341 277

www.sygnanet.pl