15

nagrań z webinarów

1300

uczestników

szkoleń

ekspertów

16

ponad

AKADEMIA WIEDZY SYGNANET
dostęp do nagrań webinarów z ekspertami

Praktyczna i potrzebna wiedza dla firm i urzędów,które wdrażają przepisy dotyczące sygnalistów.


Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami doświadczonych praktyków z branży prawnej, RODO i compliance.

Uzykaj dostęp do treści

Zgłaszanie naruszeń a przeciwdziałanie mobbingowi

Katarzyna Wróblewicz

Prezeska Polskiego Instytutu Etyki

Idzie nowe, czyli wdrożenie ustawy o sygnalistach w firmach 50+. Jak się do tego zabrać?

Katarzyna Zalewska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska

NOWY

NOWY

Piotr Welenc

Partner BW ADVISORY

System zgłaszania nieprawidłowości chroniący najwyższe kierownictwo

Podstawowe ryzyka związane z sygnalistami. Jak prawidłowo się przed nimi zabezpieczyć?

Radca prawny, partner i dyrektor HR Kancelarii Filipiak Babicz Legal

Marzena Rosler-Borakiewicz

Sygnaliści a wymagania wynikające z RODO

Lider zespołu ds. ochrony danych LexDigital, Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Ellerik

Aneta Sieradzka

Ekspertka z zakresu compliance, właścicielka

kancelarii Sieradzka&Partners

Odebrałem zgłoszenie od sygnalisty. Co dalej?

Szczególne rodzaje zgłoszeń. Niebezpieczeństwo dla organizacji?

Starsze Prawniczki w Dziale Prawa dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski

Justyna Bartnik,

Justyna Nawrot

Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

Radca prawny, Kancelaria Radcowska Wieczorek

Monika Wieczorek

Katarzyna Świergosz

Compliance & Internal Audit Manager

w AQUANET S.A.

Whistleblowing od kuchni. Jak wprowadziliśmy nowe prawo w spółce zatrudniającej 900 pracowników

AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany?

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Mateusz Grosicki,

Paweł Kaczmarek

Ochrona sygnalistów. Kiedy sygnalista NIE JEST chroniony?

Radca prawny/Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska

Katarzyna Zalewska

Katarzyna Wróblewicz

Prezeska Polskiego Instytutu Etyki

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów a standardy etyczne

5 symptomów, które wskazują, że wdrożona procedura się nie sprawdza. Co zrobić aby ich uniknąć.

Anna Łuc-Seweryn, Magdalena Olender

Kancelaria Radców Prawnych

Łuc-Seweryn, Olender s.c.

Rola sygnalistów w ochronie podmiotów zbiorowych

Hubert Sommerrey

Radca prawny, Partner Zarządzający w Sommerrey & Partner

Uzykaj dostęp do treści

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Prezentacja systemu do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Katarzyna Abramowicz

Radca prawny, CEO Sygnanet.pl

Partnerzy cyklu

Uzyskaj dostęp do webinarów

Administratorem Państwa danych osobowych, jest SpecFile Project Sp. z o.o. Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj (https://sygnanet.pl/pl/polityka-prywatnosci). Podane dane będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, Będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności (https://sygnanet.pl/pl/polityka-prywatnosci), w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@specfile.pl

* pola obowiązkowe

Prelegenci

Marzena Rosler-Borakiewicz


Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeniom społecznym) oraz prawa cywilnego.


Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych (przygotowywanie dokumentacji, udzielanie porad prawnych w zakresie kryteriów doboru pracowników do zwolnień, procedur związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, przygotowywanie regulaminu zwolnień grupowych oraz dokumentacji do powiatowego urzędu pracy, zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy), zakazie konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę, a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.


Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes.


Sporządza opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dot. czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy (zwolnień indywidualnych, zwolnień w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), pracy w godzinach nadliczbowych, danych osobowych w prawie pracy.


Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.


Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).


radca prawny | partner i dyrektor HR Kancelarii Filipiak Babicz Legal


Katarzyna EllerikSwoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała koordynując projekty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz analizy ryzyka w organizacjach sektora publicznego oraz biznesu. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych m.in. w takich organizacjach jak APART, Przelewy24 czy Netguru.

Lider zespołu ds. ochrony danych LexDigital, Inspektor Ochrony Danych, audytor i szkoleniowiec.


Aneta Sieradzka


Właścicielka butikowej kancelarii Sieradzka&Partners, specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz sektora publicznego. Ekspertka z zakresu compliance, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Wykładowca akademicki. Autorka licznych szkoleń i wdrożeń, przeszkoliła tysiące pracowników. Posiada bogate doświadczenie (w tym międzynarodowe) w obsłudze spółek (w tym spółek kapitałowych) oraz organizacji publicznych na każdym szczeblu. Autorka blisko 50. publikacji naukowych. Finalistka konkursu Dziennika Gazety Prawnej, Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra- typującego 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia.

Ekspertka z zakresu compliance, właścicielka kancelarii Sieradzka&Partners


R. pr. Justyna Bartnik


Specjalizuje się w prawie handlowym oraz gospodarczym. W obszarze jej praktyki pozostaje także obsługa transakcji zbycia udziałów oraz projekty due diligence. Analizuje różnego rodzaju umowy gospodarcze i doradza w kwestiach związanych z ich wykonywaniem. Posiada też ogromne doświadczenie z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym w szczególności uzyskiwania zezwoleń na pracę.


Ma ponad 10 – letnie doświadczenie w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych, również spółek z kapitałem zagranicznym. Doradza inwestorom nie tylko na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, ale także wspiera ich w dalszej obsłudze korporacyjnej. Jej szeroka wiedza i wszechstronne doświadczenie pozwala spojrzeć wielowymiarowo na sytuację klienta i doradzić optymalne dla niego rozwiązania.

Starszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu Kancelarii Kopeć Zaborowski


R.pr. Justyna Nawrot


Posiada szeroką wiedzę w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w szczególności w obsłudze transakcji M&A. W obszarze jej praktyki znajduje się również obsługa transakcji przeniesienia/zbycia aktywów (asset deal), jak i transakcji zbycia udziałów/akcji (share deal) oraz obsługa procesów sprzedaży/nabycia przedsiębiorstw lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).


W codziennej pracy świadczy bieżące doradztwo korporacyjne w zakresie prawa spółek oraz prawa handlowego, w tym w szczególności „corporate governance”. Nadzoruje projekty due diligence oraz doradza w procesach restrukturyzacji spółek obejmujących połączenia, podziały i przekształcenia. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Posiada też ogromne doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów prawno-autorskich, w tym umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych.

Starszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski


Monika Wieczorek


Specjalizuje się w prawie pracy i ochronie danych osobowych. Członek wewnętrznych komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości. Ma bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia szkoleń, w tym w zakresie etyki w biznesie oraz przygotowaniu członków wewnętrznych komisji wyjaśniających w sprawach mobbingu, dyskryminacji i innych naruszeń prawa. Opracowuje mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości, polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeksy etyczne. Doradza zarządom, działom HR i compliance w zakresie budowania skutecznych mechanizmów zgłaszania i rozpoznawania nieprawidłowości, przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji, zarządzania różnorodnością oraz ochrony prywatności i innych dóbr osobistych w zatrudnieniu. Pełni funkcję whistleblowing officer. Wykładowca akademicki. Współautorka i współredaktorka licznych publikacji, m.in. Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (Wydawnictwo C.H. Beck, 2021).

Radca prawny, Kancelaria Radcowska Wieczorek.


Katarzyna Świergosz


Prawnik, Compliance Officer (ACO) i Whistleblowing Officer (AWBO). Aktualnie buduje zespół compliance w AQUANET S.A. Opracowuje i wdraża polityki compliance w tym m.in. system dla sygnalistów. Nadzoruje kontrole i prowadzi audyty wewnętrze pod kątem zgodności z prawem, regulacji wewnętrznych oraz Kodeksu Etyki. Bada skuteczność i efektywność działań podejmowanych w organizacji celem realizacji strategii Spółki. Współuczestniczy w określaniu zasad zarządzania ryzykiem w Spółce.


Przez blisko 18 lat pełniła funkcję Dyrektora w AQUANET S.A., gdzie zarządzała takimi obszarami jak HR, zamówienia publiczne czy nadzór właścicielski nad spółkami grupy kapitałowej AQUANET S.A., którą budowała. Ponad 15 lat zasiadała w radach nadzorczych spółek pełniąc w nich funkcję przewodniczącego.


Jest wpisana na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów Wewnętrznych i Specjalizacji Pokrewnych przy Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej. Jako entuzjastka systemów compliance propaguje idee whistleblowingu i kultury speak-up oraz sukcesywnie wdraża je w swojej firmie.

Compliance & Internal Audit Manager w AQUANET S.A.


Katarzyna Zalewska


Radca prawny prowadzący kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuje się udzielaniem wsparcia prawnego przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym.


Prowadzi blog prawowgabinecielekarskim.pl, w którym wyjaśnia zawiłości prawne związane z prowadzeniem małych i dużych gabinetów lekarskich. Mecenas Zalewska pomaga także przedsiębiorstwom wprowadzić założenia dyrektywy o ochronie sygnalistów w ich organizacjach, m.in. przygotowuje dokumentację w tym zakresie oraz szkoli pracowników.

RADCA PRAWNY


Anna Łuc-Seweryn


Absolwentka prawa na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-4004).


Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym także firm audytorskich, kancelarii biegłych rewidentów, doradców podatkowych, firm księgowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zdobyte w renomowanych krakowskich kancelariach radców prawnych i adwokatów.


Posiada również doświadczenie zdobyte na stanowisku analityka do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy zdobyte w jednym z większych międzynarodowych banków inwestycyjnych.


Od kilku lat jest członkiem komitetu programowego w ramach Kongresu Prawa Medycznego (https://prawomedyczne.edu.pl/).


Od grudnia 2021 roku współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako autor odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, oraz w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także prawa medycznego.


Jest współautorem artykułów do kwartalnika Menedżer Zdrowia, między innymi na temat ochrony Sygnalistów.


Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer oraz Approved AML Compliance Officer wydane przez Instytut Compliance Sp. z o.o.


Oprócz zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań dotyczących ochrony sygnalistów zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych oraz ogólnie pojętym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w tym również zastępstwem procesowym w przypadku sporów sądowych.


Od 2020 r. jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Łuc-Seweryn, Olender s.c.


Magdalena Olender


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel zagraniczny oraz prawa na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu KR-4254).


Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla biznesu. Od 2012 roku zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.


Organizowała i prowadziła szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych między innymi dla podmiotów medycznych, podmiotów biotechnologicznych, instytucji publicznych oraz wojska.


Przez kilka lat pełniła rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji a potem Inspektora Ochrony Danych w spółce BP Europa SE Oddział w Polsce.


Obecnie pełni obowiązki Inspektora Ochrony Danych w spółce Wodociągi Miasta Krakowa S.A.Od 2013 roku jest również członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI).


Od grudnia 2021 roku współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako autor odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, oraz w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także prawa medycznego.

Jest współautorem artykułów do kwartalnika Menedżer Zdrowia, między innymi na temat ochrony Sygnalistów.


W jej obszarze zainteresowań są również przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Posiada certyfikat Approved Compliance Officer wydany przez Instytut Compliance Sp. z o.o.

Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Łuc-Seweryn, Olender s.c.


Katarzyna Wróblewicz


Pełnomocniczka Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Etyki. Wcześniej wieloletnia pełnomocniczka ds. etyki w dużej korporacji branży energetycznej. Obecnie oprócz prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie programów etycznych, poszanowania godności w miejscu pracy czy też ochrony sygnalistów, pełni funkcje rzeczniczki ds. etyki, pracuje w komisjach antymobbingowych oraz uczestniczy w postepowaniach wyjaśniających z tytułu zgłoszeń naruszeń jako niezależny ekspert.

Prezeska Polskiego Instytutu Etyki

Katarzyna Abramowicz


Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet).Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity w Polsce, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczyni SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.

Radca prawny, CEO Specfile.pl, CEO Sygnanet.pl


Piotr Welenc


Partner w IT GRC Advisory Ltd., Dyrektor rozwoju rynku GRC i ESG. Pracował w NBP, ZUS, Politechnice Warszawskiej. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Ekspert w zakresie analizy procesowej, corporate governance, IT i OT compliance, blockchain. Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A. Doktorant IBSPAN. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu IT, ryzyka, governance.


MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Partner BW ADVISORY Sp. z o.o.


Hubert Sommerrey


Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Partner Zarządzający w Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Sp. k., odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków rozwoju Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Kancelarią. Swoje doświadczenie zawodowe budował także pracując na rzecz instytucji finansowych oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Dzięki połączeniu umiejętności z dziedziny obsługi prawnej klientów korporacyjnych, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania oraz znajomości nowych technologii, wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu niezbędnych procedur i narzędzi umożliwiających ocenę ryzyka prowadzonej działalności i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych. Certyfikowany Compliance Officer I Stopnia.

Radca prawny, Partner Zarządzający w Sommerrey & Partner

Mateusz Grosicki


Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. RODO, AML/CFT oraz wdrażania polityk z zakresu prawa pracy i tworzenia korporacyjnych kodeksów etyki i zapobieganiu korupcji. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Aktywnie bierze udział jako ekspert w pracach komisji sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Prelegent na konferencjach branżowych Welconomy Forum in Toruń, Invest Cuffs, Artyści przeciw nienawiści, aktywnie działa w Fundacji Stop Hejterom!. Za swoją działalność nominowany w konkursie RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2021.

Adwokat, wspólnik – Kancelaria Graś i Wspólnicy


Paweł Kaczmarek


Inspektor Ochrony Danych i członek stowarzyszenia IOD - SABI, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. ochrony danych osobowych oraz sygnalistów, posiada certyfikat ISO 37002 – system zarządzania sygnalistami. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017. Ponadto zajmuje się prawem karnym, w tym prawem karnym gospodarczym oraz ochroną dóbr osobistych.

Aplikant adwokacki – Kancelaria Graś i Wspólnicy


Sygnanet – szyfrowany, poufny i prosty w obsłudze system do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Do kontaktu zapraszają:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - SpecFile Project Sp. z o.o.

Regulamin